GỬI THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Thông tin cá nhân:
Họ tên (*):  
Ngày sinh (*):  
Giới tính (*):  
Tình trạng hôn nhân (*):  
Điện thoại:  
Email:  
Thông tin học vấn - nguyện vọng: 
Trường đào tạo(*):  
Chuyên ngành(*):  
Trình độ học vấn(*):  
Các bằng cấp khác
Trình độ ngoại ngữ(*):  
Trình độ tin học(*):  
Kinh nghiệm chuyên ngành (*):  
Kinh nghiệm khác
Vị trí mong muốn (*):  
Mức lương đề nghị(*):  
Quá trình công tác
Bạn đã từng làm việc ở đâu? Địa chỉ - điện thoại? Thời điểm nào nào? Nhiệm vụ? Loại hình kinh doanh? Mức lương? Lý do thôi việc ?
Nguồn thẩm tra 
Nêu tên của ngững người không phải là người thân, không phải là nguời đã thuê bạn làm việc? (họ tên, địa chỉ, tel, nghề nghiệp, quan hệ, đã biết bạn mấy năm?).
Thời gian bắt đầu công việc 
Nếu được tuyển dụng thì bạn có thể bắt đầu đi làm từ ngày nào? (*):
Đính kèm hồ sơ 
Đính kèm hồ sơ  
Mã xác nhận :
Nhập mã xác nhận