Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là yêu cầu tất yếu. Bởi vì, xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế sẽ đẩy doanh nghiệp vào môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nếu năng lực cạnh tranh thấp, doanh nghiệp sẽ nhanh chóng bị loại khỏi sân chơi chung.
Đầu tư là gì? Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Đầu tư là gì? Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Đối tượng của hoạt động đầu tư: Đầu tư vào tài sản hữu hình là tài sản, vật chất, máy móc, kỹ thuật…; Đầu tư vào tài sản vô hình: nghiên cứu và phát triển, dịch vụ ,quảng cáo, thương hiệu…; Đầu tư vào tài sản sản xuất hay đầu tư vào tài sản lâu bền.
Kinh doanh khách sạn là gì? Các đặc điểm của kinh doanh khách sạn

Kinh doanh khách sạn là gì? Các đặc điểm của kinh doanh khách sạn

Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ là hình thức kinh doanh không mới nhưng luôn mang lại hiệu quả cao nếu có một phương pháp kinh doanh phù hợp và khác biệt. Từ trước đến nay, kinh doanh khách sạn nhà nghỉ không bao giờ là dễ dàng khi có quá nhiều đối thủ cạnh tranh và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.
Xuất khẩu cà phê Việt Nam tháng 10/2015 tiếp tục giảm cả lượng lẫn giá

Xuất khẩu cà phê Việt Nam tháng 10/2015 tiếp tục giảm cả lượng lẫn giá

Theo Trung tâm tin học và thống kê của Bộ Nông nghiệp & PTNT, xuất khẩu cà phê tháng 10/2015, tháng đầu tiên của niên vụ cà phê mới 2015/2016, tiếp tục giảm cả lượng lẫn giá.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7