Giới thiệu

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

- Năm 2015 Công ty Hưng Nguyên được Bộ Công Thương chứng nhận sản phẩm công nghiệp tiêu biểu Cấp QUỐC GIA 2015.


-   Cuối năm 2009 Cà phê Hưng Nguyên được Liên hiệp các hiệp hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trao tặng :

+ SIÊU CÚP THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG VÌ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ SỨC KHỎE VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG .

+ CÚP VÀNG VIỆT NAM BEST FOOD.

+  HUY CHƯƠNG VÀNG SẢN PHẨM.
 

-  Năm 2014 Công ty Hưng Nguyên được:

  + Bộ Công Thương bình chọn SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU.